1 de setembre de 2014

El secret de la vida no és fer el que t’agrada, sinó que t’agrade el que fas (Anònim).
Benvinguts al nou curs escolar!!  
 Els alumnes, els mestres i les famílies tornem a donar vida a l'escola.


El DECRET 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual estableix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana, estableix que l’assignatura d’Educació Física té com a finalitat principal desenrotllar en les persones la competència motriu, entesa com la integració dels coneixements, els procediments, les actituds i els sentiments vinculats a la conducta motora.

  Quant a l’adopció d’hàbits saludables és important tindre en compte que s’estima que un alt percentatge de xiquets i xiquetes en edat escolar únicament participen en activitats físiques al centre docent, tal com arreplega l’informe Eurydice, de la Comissió Europea de 2013; per això l’Educació Física en les edats d’escolarització ha de tindre una presència important en la jornada escolar si es vol ajudar a pal·liar el sedentarisme, que és un dels factors de risc identificats, que influeix en algunes de les malalties més esteses en la societat actual. 

16 d’abril de 2014

El Grangel Mascarós ha sigut reconegut per part de la Generalitat com un centre promotor de l'activitat física i l'esport. El marc de referència és el Projecte Esportiu de Centre on està implicada tota la comunitat educativa. Açò ha estat possible gràcies a l'esforç de tot el claustre de professors amb la col.laboració de l'AMPA i de l'Ajuntament de l'Alcora.

http://www.cece.gva.es/agenda_media.asp?id=595


La consellera de Educación, Cultura y Deporte Mª José Català, ha entregado por primera vez los diplomas acreditativos a los 72 centros educativos considerados promotores de la actividad física y el deporte (CEPAFE) durante el curso 2012-13, en reconocimiento al trabajo realizado en la potenciación del deporte base, educación en valores y hábitos de vida saludables mediante los proyectos deportivos como parte del proyecto educativo de centro y fuera del horario lectivo.

Català ha destacado que estos proyectos "convierten el deporte en eje transversal de los proyectos educativos" y "constituye un reconocimiento al deporte como herramienta sobre la que construir un sistema educativo que fomente la solvencia y autonomía de los alumnos y que inculque valores como la cooperación, solidaridad, juego limpio o autoestima".

Para el curso 2013/14, la cantidad destinada por la conselleria de Educación, Cultura y Deporte para el programa CEPAFE es de 80.000 euros, cantidad que supone un incremento del 33% respecto al curso pasado. De los 72 centros reconocidos este curso, 30 proceden de la provincia de Alicante, 33 corresponden a Valencia y 9 a Castellón.

El proyecto deportivo de centro es el documento marco que recoge todas las propuestas de actividades para la promoción de la actividad física y el deporte que se van a realizar tanto en las instalaciones del centro educativo como en externas, y que da coherencia a la acción educativa, por lo que requiere del consenso de la comunidad educativa implicada: consejo escolar, equipo directivo, claustro de profesores y AMPA.
El Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte establece entre sus objetivos incrementar la práctica deportiva y generalizar el deporte en la edad escolar, promover la concepción de la actividad física y el deporte como elemento fundamental de un estilo de vida saludable y favorecer que los centros educativos se constituyan como agentes promotores de estos estilos.

Desde el curso 2010/11, el primero en el que la conselleria activó este programa, se han subvencionado 250 proyectos deportivos presentados por 146 centros educativos de la Comunitat, aunque el objetivo es "incrementar esta cantidad para garantizar la educación en hábitos saludables y potenciar el deporte base desde la escuela", ha explicado la consellera. La catalogación de los CEPAFE, se encuadra dentro de otras iniciativas de fomento del deporte como Jocs Esportiu o Escoles de la Mar. 
 

https://plus.google.com/photos/105047299060087198953/albums/posts

26 de març de 2014


                                         PREPARATS PER COMENÇAR A JUGAR