1 de setembre de 2014

El secret de la vida no és fer el que t’agrada, sinó que t’agrade el que fas (Anònim).
Benvinguts al nou curs escolar!!  
 Els alumnes, els mestres i les famílies tornem a donar vida a l'escola.


El DECRET 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual estableix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana, estableix que l’assignatura d’Educació Física té com a finalitat principal desenrotllar en les persones la competència motriu, entesa com la integració dels coneixements, els procediments, les actituds i els sentiments vinculats a la conducta motora.

  Quant a l’adopció d’hàbits saludables és important tindre en compte que s’estima que un alt percentatge de xiquets i xiquetes en edat escolar únicament participen en activitats físiques al centre docent, tal com arreplega l’informe Eurydice, de la Comissió Europea de 2013; per això l’Educació Física en les edats d’escolarització ha de tindre una presència important en la jornada escolar si es vol ajudar a pal·liar el sedentarisme, que és un dels factors de risc identificats, que influeix en algunes de les malalties més esteses en la societat actual.